Manastır Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Christian Louboutin outlet cheap Michael kors Michael kors outlet Louboutin uk Christian Louboutin outlet online Michael kors outlet cheap Michael kors sale mulberry outlet store cheap nike air max shop nike air max sale okray sunglasses outlet okray sunglasses online shop CompTIA 220-802 220-801

Tarihi ve Zenginlikleri

Batı anadolu’da bulunan Davutlar,iklim ve doğal zenginlikleri nedeniyle ilk çağlardan beri çeşitli uygarlıkların varlıklarını sürdürdükleri yer olmuştur.Yapılan araştırmalar yöremiz ve güney batı ege kıyılarının en eski halklarının Karialılar ve Lelegler olduğunu ortaya koymuştur.

M.Ö 2000’li yıllarda  Hitit hakimiyeti Ege Kıyıları ve yöremize kadar uzanır.Buradaki halkların Hitit baskısıyla  Ege Adalarını gecerek orada Miken Uygarlığını yarattığı bilinmektedir.

M.Ö 1220 ‘ yıllarından itibaren Kavimler Göçü’nün etkisiyle Batı Ege Kıyı’larına Yunanistan’dan ve Ege Adaları’ndan İon Toplulukları gelmiştir.İonlar buradaki Karia Halkı ile egemenlik mücadelesi vererek ,yöremize egemen olmuşlardır.

Davutlar’ın bulunduğu yöre İonlar tarafından her bakımdan önemli bir alandır.Davutlar’a yakın EFES,MİLET,PRİEN,PİGALE ANİA kenleri siyasi ve ticari bakımdan dolayı bu yöreyi hareketli kılmıştır.

M.Ö 6.yy.’dan itibaren yöremizde Pers hakimiyetini  ve Perslerin İonlarla siyasi mücadeleleri sürmüştür.Persler ve İonlar arasındaki ünlü Mykale Deniz Savaşı (M.Ö 479) Davutlar açıklarında Dipburun önlerinde gerçekleşir.Perslerin yöredeki hakimiyeti Makedonya Kralı İskender’in Anadolu’ya geçişine kadar sürer.

Daha sonra sırasıyla yöremizde Roma ve Bizans hakimiyet dönemleri yaşanır.Emevilerin İstanbul Kuşatma ları (7.yy) ve Haçlı Seferleri(11.-13.yy) sırasında bölge yağma görür ve tahrip olur. Davutlar çevresindeki KADI KALESİ ,FINDIKLI KALE,KURŞUNLU MANASTIRI gibi dinsel ve askeri yapıtlar bu dönemde önem kazanır.

Yöremizde ilk Türk Etkinliği 1090 yıllarında Türk Emiri Tanrıvermiş’le hissedilmiştir.Daha sonra Çaka Bey’in adalar çevresindeki etkinliği bu yöredeki Türk yerleşimini arttırır. Menteşe Bayi’nin damadı Sasa Bey 1282 yılında Efes ,Tire, Kuşadası  ve yöremizi Türk hakimiyetine katar.  Aydınoğlu Mehmet Bey ve Umur Bey dönemlerinde (1390) Türk varlık ve hakimiyeti daha da güçlenir. Osmanlı topraklarına katılan yöremiz Türkmen,Rum,Yahudi ve Ermenilerin barış içerisinde yaşadıkları yer halini alır.

Tarihi Zenginlikler

Batı Anadolu da bulunan Davutlar, iklim ve doğal zenginlikleri nedeniyle ilk çağlardan beri çeşitli uygarlıkların varlığını sürdürdüğü yer olmuştur. Yapılan araştırmalar yöremiz ve Güneybatı Ege Kıyıları’nın en eski halklarının Karialılar ve Lelegler olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

M.Ö. 2000’li yıllarda Hitit hakimiyeti Ege kıyıları ve yöremize kadar uzanır. Buradaki halkların Hitit baskısıyla Ege adalarını geçerek orada Miken Uygarlığını yarattığı bilinmektedir.

M.Ö. 1200 yıllardan itibaren Kavimler Göçü’nün etkisiyle Batı Ege kıyılarına Yunanistan’dan ve Ege Adaları’ndan İon toplulukları gelmiştir. İonlar buradaki Karia halkı ile egemenlik mücadelesi vererek yöremizde egemen olmuşlardır. Davutlar’ın bulunduğu yöre İonlar için her bakımdan önemli bir alandır. Buraya yakın Efes, Milet, Prien, Pigale Ania kentleri siyasi ve ticari bakımdan burayı hareketi kılmıştır. Bu önemini daha sonraki dönemlerde de sürdürmüştür.

M.Ö.6.yy.’dan itibaren Yöremizde Pers hakimiyetini ve Persler’in İonlar’la yaptıkları siyasal mücadeleyi görürüz. Persler ve İonlar arasındaki ünlü Mykale deniz savaşı (M.Ö.479) Davutlar açıklarında Dipburun önlerinde gerçekleşir. Persler’in yöredeki hakimiyeti Mekedonya Kralı İskender’in Anadolu’ya geçişine kadar sürer. Daha sonra sırasıyla yöremizde Roma ve Bizans hakimiyet dönemleri yaşanır. Emeviler’in İstanbul kuşatmaları (7.yy.) ve Haçlı seferleri (11-13.yy.) sırasında bölge yağma görür ve tahrip olur.Davutlar çevresindeki Fındık Kale ve Kurşunlu Manastır gibi dinsel ve askeri yapıtlarda bu dönemde önem kazanır.

Yöremizde ilk Türk etkinliği 1090 yılında Türk Emiri Tanrıvermiş’le kendini hissettirir. Daha sonra Çaka Bey’in İzmir adalar çevresindeki etkinliği bu yörede Türk yerleşimini arttırır. Menteşe beyinin damadı Sasa Bey 1282 yılında Efes, Tire, Kuşadası ve çevremizi Türk hakimiyetine katar. Aydınoğlu Mehmet Bey ve Umur Bey dönemlerinde bu Türk varlığı ve hakimiyeti daha da güçlenir. Yıldırım Beyazıt döneminde (1390) Osmanlı topraklarına katılan yöremiz; Türkmen, Rum, Yahudi ve Ermenilerin barış içinde yaşadıkları yer haline gelir.

Davutların Türk yerleşimi ile ilgili kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Ancak XI.ve XIV.yy lar arasında göçebe yaşam tarzı ile başladığı ve daha sonraki dönemlerde yerleşik yaşam biçimine dönüldüğü bilinmektedir. Osmanlı’nın son dönemlerinde kaza olan Kuşadası’nın iki nahiyesinden biri Davutlardır.

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerindeki; Osmanlı – Rus Savaşı (1878), Girit İsyanı (1896), Balkan Savaşı (1911) Davutlar’ın demografik yapısında önemli değişikliklere sebep olur. Osmanlı –Rus Savaşı sonrasında yöreye Çerkezler, Girit İsyanı sonrasında Giritli Türk göçmenler, Balkan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrasında Balkan göçmenleri Davutlar’a mahalleler olarak yerleştirilirler. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yine Bucak merkezi olarak Davutlar, Kuşadası ile birlikte İzmir iline bağlı iken Aydın iline bağlanır (1957). 1969 yılından itibaren Belediyelik olur.

Davutlar 1960-1980-1990 yıllarında çeşitli nedenlerle ülkemizin çeşitli yörelerinden ciddi göçler alır. Davutlar’a yapılan göçler yörenin tarımsal olanakları ve 1983 yılından itibaren uygulamaya konulan imar planı ile hızlanır. Bu demografik zenginlik Davutlar’ı Ülkemizin kültürel mozaik yapısının gözlemlendiği ilginç bir yerleşim merkezi haline getirir.

 

anket

Belediyemizin Kapatılmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Hava Durumu

ANKARA

Döviz Bilgileri

altın fiyatları